Na Rudniškem jezeru načrtovana sanacija prelivnega kanala in odjem globinske vode

5. 11. 2020 654