OBVESTILO SKUPNE OBČINSKE UPRAVE ENOTNOST OBČIN O IZVAJANJU MERITEV NAJVIŠJE DOVOLJENE HITROSTI VOZIL

22. 4. 2024 81