JAVNO NAZNANILO O OBJAVI PREDLOGA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 2 X 110 KV DALJNOVOD RTP KOČEVJE – RTP ČRNOMELJ

29. 1. 2024 107