PODPISAN ODLOK O USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE ENOTNOST OBČIN

1. 12. 2023 218