Projekt oskrbe s pitno vodo SO-RI-KO uspešno zaključen

28. 3. 2023 201