Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 53/1, 53/2, 53/3, 54/1 in 54/2 (vse) k.o. 1577 Kočevje

16. 3. 2023 112
16. 3. 2023
Namere, odločbe, pobude
05.04.2023 do 00:00
4781-0050/2022
16.03.2023
Renata Vidmar