Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 192/3 k.o. 1581 Livold

9. 1. 2023 133
9. 1. 2023
Namere, odločbe, pobude
30.01.2023 do 00:00
4781-0028/2021
09.01.2023
Renata Vidmar