Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v občini Kočevje za leto 2023

9. 1. 2023 520
9. 1. 2023
Javni razpisi in javni natečaji
13.10.2023 do 00:00
1.000,00 EUR
3541-0002/2023
09.01.2023
IRENA KALČIČ
01/89-38-239