Obnova objekta na Ljubljanski cesti 26

863
2.007.244,11 €
Kohezijski sklad, Drugi viri
1.193.940,73 €
V teku
Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
Junij 2022
September 2023

Podatki o financiranju