POMOČ PRI PLAČILU POLOŽNIC TEKOČIH OBVEZNOSTI ZA OBČANE OBČINE KOČEVJE, KI SO SE ZNAŠLI V SOCIALNI STISKI V LETU 2022

18. 1. 2022 693