Začasna zajezitev Rinže za začetek gradnje brvi

16. 11. 2021 170