Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo parc.št. 973/77 k.o. 1575 Stara Cerkev

5. 10. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 57
5. 10. 2021
Namere, odločbe, pobude
26.10.2021 do 00:00
4781-0061/2021
05.10.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si