76 novih najemnih stanovanj Stanovanjskega sklada RS

6. 9. 2021 222