Ureditev levega brega reke Rinže

255
V načrtu
Kočevje, 1330 Kočevje
2023
2024