Ureditev levega brega reke Rinže

499
V načrtu
Kočevje, 1330 Kočevje
2023
2024