Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 4604/3 k.o. 1591 Novi Lazi

27. 8. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 61
27. 8. 2021
Namere, odločbe, pobude
20.09.2021 do 00:00
4781-0018/2020
27.08.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si