Na Eko skladu spodbude za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb

23. 8. 2021 113