Urejeno vodovodno omrežje v Spodnji Bilpi

28. 7. 2021 57