Obvestilo Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti vozil

9. 6. 2021 93