PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH (ZV-1G)

4. 6. 2021 Vladimir K. 313