Predstavitev osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta

20. 4. 2021 164