Lokacijo Roškega hrama zavarovali zaradi posedanja stavbe

12. 2. 2021 587