OBVESTILO SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA O IZVAJANJU MERITEV NAJVIŠJE DOVOLJENE HITROSTI VOZIL

8. 9. 2020 149