OBVESTILO SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA O IZVAJANJU MERITEV NAJVIŠJE DOVOLJENE HITROSTI VOZIL

24. 7. 2020 Anda P. (Imenik zaposlenih OU Kočevje) 219