Obvestilo Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti vozil

1. 7. 2020 164