Obvestilo  Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti vozil

18. 6. 2020 138