Obvestilo Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica o izvajanju meritev najvišje dovoljene hitrosti vozil

21. 5. 2020 191