Zahtevki za nadomestilo plače za COVID-19 se vlagajo na ZZZS

6. 5. 2020 711