iPlace - priložnosti za trajnostno naravnan lokalni gospodarski razvoj

Evropski sklad za regionalni razvoj
V teku
Povezava
Julij 2019
Avgust 2022