Namera za prodajo nepremičnin parc. št. 784/35 in 784/45 (obe) k.o. 1577 Kočevje po metodi neposredne pogodbe

3. 10. 2019 Renata V. 160