Javni poziv za pomoč pri prilagoditvah bivalnih prostorov za gibalno ovirane osebe v letu 2019

9. 9. 2019 517