Reka Rinža

Reke in izviri, Naravne znamenitosti
1330 Kočevje