Direktorica: Vesna Jerbič Perko
Pokrajinski muzej Kočevje je splošni muzej, katerega ustanoviteljica je Občina Kočevje. Muzej ima pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev na raznolikem območju štirih občin: Kočevje, Kostel, Osilnica in Loški Potok. Njegova naloga je raziskovanje, zbiranje, dokumentiranje, ohranjanje, razstavljanje in varovanje premične kulturne dediščine ter širjenje zavesti o njej, njenih vrednotah in njenem pomenu.

Poleg upravnih in razstavnih prostorov v Šeškovem domu, ki je kulturni spomenik državnega pomena, ima razstave predstavljene še na številnih drugih lokacijah, med katerimi je tudi Likovni salon Kočevje.

Stalne razstave, ki so razstavljene v Pokrajinskem Muzeju Kočevje so:

  • Nekdanji nemški jezikovni otok na Kočevskem
  • Božidar Jakac: Interpret, opisovalec, kronist
  • NAROD SI BO PISAL SODBO SAM. Slovenija od ideje do države
  • Predgrad in Predgrajci, Folklorna skupina Predgrad 1908-2008
  • Neznana Spaha
  • Cerkve in kapele župnije Kočevska Reka
  • Tajni bunker Škrilj K - 35
  • Razstave v parku Gaj v Kočevju in Likovnem salonu Kočevje
  • Muzejska soba na Žagi Rog

več informacij na: www.pmk-kocevje.si