Kali danes – za prihodnost

1529
50.690,00 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
34.715,62 EUR
Zaključeno
Predgrad, 1330 Kočevje
1. 10. 2018
30. 8. 2019