Metodologija za določitev minimalnih mesečnih obračunskih volumnov