Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 3/1 in *122 (obe) k.o. 1604 Spodnji log

9. 1. 2023 109
9. 1. 2023
Namere, odločbe, pobude
30.01.2023 do 00:00
4781-0033/2022
09.01.2023
Renata Vidmar