Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Kočevje - pokopališki red

Predpisi, na katere predpis vpliva