PODEŽELJE NAŠE MESTO

431
104.353,00 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
75.902,09 €
Zaključeno
1. 9. 2020
15. 10. 2021