Podaljšan delovni čas lekarne in dostava zdravil na recept z doplačilom za ranljivejše skupine

5. 4. 2020 1145