REPORTAŽA SIBOR-INOTHERM IZ PRVEGA TURNIRJA V PRIKAZU JU-JITSU TEHNIK IN DRŽAVNEGA PRVENSTVA V NE WAZI – KOČEVJE 2022

21. 11. 2022 199