20. redna seja

13. 9. 2021 Petra N. (Imenik zaposlenih OU Kočevje) 447
Seja je potekala dne 21.09.2021 ob 18.00
VABILO
Klikni tukaj za prikaz prilog
ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA LEKARNA KOČEVJE - skrajšani postopek
Klikni tukaj za prikaz prilog
PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DODELITVI NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA SPODBUJANJE IZRABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE NA OBMOČJU OBČINE KOČEVJE
Klikni tukaj za prikaz prilog
SOGLASJE USTANOVITELJA ZA IZPLAČILO DELA PLAČE ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICE POKRAJINSKEGA MUZEJA KOČEVJE ZA LETO 2020
Klikni tukaj za prikaz prilog
SOGLASJE K DOLOČITVI ŠOLSKEGA OKOLIŠA OSNOVNE ŠOLE STARI TRG OB KOLPI, KI SEGA V OBMOČJE OBČINE KOČEVJE
Klikni tukaj za prikaz prilog
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CENE PROGRAMA V JAVNEM VZGOJNO - VARSTVENEM ZAVODU VRTEC KOČEVJE
Klikni tukaj za prikaz prilog
IMENOVANJE TREH ČLANOV - PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA OŠ ZBORA ODPOSLANCEV
Klikni tukaj za prikaz prilog
IMENOVANJE TREH ČLANOV - PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA OŠ OB RINŽI
Klikni tukaj za prikaz prilog
PRIZNANJA, NAGRADE IN PLAKETE OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2021
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje (Uradni list Republike Slovenije št. 153/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.09.2021
Začetek veljavnosti: 25.09.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveni domovi, bolnišnice
Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje (Uradni list Republike Slovenije št. 153/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.09.2021
Začetek veljavnosti: 01.10.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci