OBVESTILO SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA O IZVAJANJU MERITEV NAJVIŠJE DOVOLJENE HITROSTI VOZIL

2. 6. 2021 Anda P. (Imenik zaposlenih OU Kočevje) 69