Navodila za plačilo položnic tekočih obveznosti za občane Občine Kočevje, ki so se znašli v socialni stiski v letu 2020

18. 2. 2020 210