Spomenik osvoboditve

Kulturna dediščina, Spomeniki
Spomenik osvoboditve, 1330 Kočevje