Defibrilator tudi na koči pri Jelenovem studencu

28. 7. 2017 17