Začetek del za zunanjo ureditev tržnice

8. 6. 2018 27