13. 7. 2018 Javna objava za prosto delovno mesto Višji svetovalec za gospodarstvo in turizem

Višji svetovalec za gospodarstvo in turizem - javni natečaj

Vloga

12. 7. 2018 Javna objava za prosto delovno mesto svetovalec za prostorske podatke in prostorsko planiranje

Javni natečaj - svetovalec za prostorske podatke in prostorsko planiranje

vloga

11. 7. 2018 Javna objava za prosto delovno mesto vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva

Javni natečaj - vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva

vloga

26. 6. 2018 Javna objava za prosto delovno mesto občinski redar

Javni natečaj - občinski redar

11. 4. 2018 Javna objava za prosto delovno mesto svetovalec - pripravnik

Javna objava - pripravnik

28. 3. 2018 Javna objava za prosto delovno mesto svetovalec - pripravnik

Javna objava - pripravnik

13. 3. 2018 / Javna objava za prosto delovno mesto strokovni sodelavec VII/1 

Strokovni sodelavec VII/1 

9. 3. 2018 / Javni zavod za turizem in kulturo objavlja prosti delovni mesti

Podrobnosti objave najdete na povezavi www.kocevsko.com.

7. 3. 2018 / Javna objava za prosto delovno mesto občinski redar

Delovno mesto občinski redar - za določen čas nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca

22. 1. 2018 / Javni natečaj - strokovni sodelavec VII1 - projekt ProteCHt2save

Strokovni sodelavec VII1 - projekt ProteCHt2save

10. 11. 2017 / Javna objava za prosto delovno mesto finančnik VII/1 

Finančnik VII/1

23. 10. 2017 / Javna objava za prosto delovno mesto finančnik VII/1

Finančnik VII/1

21. 8. 2017 /  Interni natečaj za delovno mesto računovodja VII/2-II

Računovodja VII/2-II
Zaključek internega natečaja za DM računovodja VII/2-II

9. 8. 2017 / Javna objava za prosto delovno mesto strokovni sodelavec VII/2-II - vodja projekta

Strokovni sodelavec VII 2-II - vodja projekta

9. 6. 2017 / Javna objava za prosto delovno mesto strokovni sodelavec VII/1

Javna_objava_strokovni_sodelavec_VII 1_(projekt_Protecht)

9. 5. 2017 / Javna objava za prosto delovno mesto turistični informator III.

Turisticni_informator_III

31. 3. 2017 / Javna objava za prosto delovno mesto strokovni sodelavec VII/1

Javna_objava

24. 3. 2017 / Javni natečaj - višji svetovalec za odnose z javnostmi, informiranje in protokol

Javni natečaj-višji svetovalec za odnose z javnostmi, informiranje in protokol.pdf

Obvestilo_o_koncanem_javnem_natecaju_za_zasedbo_dm_visji_svetovalec_za_odnose_z_javnostmi_informiranje_in_protokol.pdf

Obvestilo_o_končanem_natečaju.pdf

8. 3. 2017/ Javna objava za prosto delovno mesto Turistični informator 2 in organizator turističnega vodenje

Organizator turističnega vodenja_1.pdf

Turistični informator_II.pdf

Turistični informator II.pdf

23. 2. 2017 / Java objava za prosto delovno mesto višji svetovalec za odnose z javnostmi, informiranje in protokol

Javni natecaj-visji svetovalec za odnose z javnostmi, informiranje in protokol.pdf

16. 2. 2017 Javna objavo za prosto delovno mesto svetovalec  -pripravnik

Obrazec

Javna objava

4. 1. 2017/ Razpis za prosto delovno mesto blagajnik V

Več Javna objava blagajnik.pdf

4. 1. 2017 / Razpis za prosto delovno mesto strokovni sodelavec VII/1

Več Javna objava strokovni sodelavec VII/1.pdf

Javni zavod za turizem in kulturo objavlja prosta delovna mesta:

  • Poslovni sekretar VII/1
  • Tehnik V – vzdrževalec
  • Strokovni delavec V
  • Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi
  • Turistični informator II
  • Višji svetovalec za turizem III – vodja sektorja
  • Višji svetovalec za kulturo III – vodja sektorja
  • Čistilka II

Podrobnosti objave, pogoje za zasedbo delovnih mest in način oddaje vloge najdete na povezavi  www.kocevsko.com.

 

Razpis za delovno mesto DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE

7.10.2016 / Razpis.pdf

Javna objava za delovno mesto strokovni sodelavec VII/1 (projekt Vsi na ploščad)

24.6.2016 / Razpis.pdf

Javna objava za delovno mesto strokovni sodelavec VII/1 (projekt Soriko)

23.03.2016 | Razpis

Obvestilo o zaključku javnega natečaja

21.01.2016 | Obvestilo o zaključku javnega natečaja.

Obvestilo o zaključku javnega natečaja

Razpis za delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KOČEVJE

14.01.2016

Razpis

Svetovalec za civilno zaščito

21.12.2015 | Svetovalec za civilno zaščito

Svetovalec za civilno zaščito

Blagajnik VI

30.09.2015

Blagajnik VI

Koordinator VI projekta

30.09.2015

Koordinator VI projekta

Delovno mesto OBČINSKI REDAR

29.09.2015

Obvestilo o uspešno zaključenem javnem natečaju

Koordinator VI projekta

04.09.2015

Koordinator VI projekta

Občinski redar

24.07.2015 | Občinski redar.

Občinski redar - javni natečaj

Svetovalec - pripravnik

24.07.2015 | Svetovalec - pripravnik.

Svetovalec - pripravnik- javna objava

Finančnik VII/1

24.07.2015 | Finančnik VII/1.

Finančnik VII/1 - javna objava

Strokovni sodelavec VII/1

24.07.2015 | Strokovni sodelavec VII/1.

Strokovni sodelavec VII1 - javna objava

Delovno mesto vodja kabineta

15.07.2015 | Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja-vodja kabineta.

Obvestilo

JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE

29.06.2015 | JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE

Razpis

Delovno mesto Blagajnik VI.

12.06.2015

Blagajnik VI - javna objava

Delovno mesto VODJA KABINETA

28.05.2015

Vodja kabineta - javni natečaj

Strokovni sodelavec VII2-II (javna objava)

25.05.2015 | Strokovni sodelavec VII2-II (javna objava)

Strokovni sodelavec VII2-II (javna objava)

Obvestilo o uspešno zaključenem javnem natečaju

12.05.2015 | Obvestilo o uspešno zaključenem javnem natečaju.

Obvestilo

Razpis za delovno mesto direktorja Zavoda za šport Kočevje

07.05.2015

Razpis - direktor Zavoda za šport Kočevje

Delovno mesto OBČINSKI REDAR

18.03.2015

Javni natečaj - delovno mesto Občinski redar