Občina Kočevje bo v letu 2018 ponudila storitev brezplačnih prevozov starejšim občankam in občanom na območju občine Kočevje.
Storitev bo v občini Kočevje zaživela v sodelovanju z Zavodom Sopotniki.

V ta namen Vas vljudno vabimo na predstavitveni dogodek in slavnostni podpis pogodbe, ki bo v ponedeljek, 8. 1. 2018, ob 17. uri, v sejni sobi Turističnega kompleksa Jezero.