Vabljeni na predavanje dr. Matije Turka z naslovom

PALEOLITSKO NAJDIŠČE CIGANSKA JAMA,

ki bo v sredo, 18. aprila 2018, ob 19. uri v Pokrajinskem muzeju Kočevje, Prešernova ulica 11, Kočevje.

 

Vljudno vabljeni!

 

Paleolitsko najdišče Ciganska jama

Ciganska jama je eno najpomembnejših najdišč mlajšega paleolitika v Sloveniji. Med leti 1971 in 1976 so v vhodnem delu jame potekala arheološka izkopavanja, ki jih je vodil Mitja Brodar z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Izkopavanja so, poleg najdb iz mlajših obdobij, prinesla na dan bogate najdbe iz mlajšega paleolitika. Odkrita so bila številna kamnita orodja, nekaj koščenih predmetov in zdrobljene živalske kosti - ostanki lovskega plena paleolitskih lovcev. Paleolitske najdbe so ležale v dveh različnih plasteh, med seboj ločenih s sterilno ilovico. Kosti severnega jelena in alpskega svizca kažejo na izrazito hladno podnebje. Ocenjena starost najdb je med 20.000 in 15.000 let. Iz tega časa poznamo iz mnogih evropskih najdišč umetniške izdelke, kot so npr. paleolitske Venere, nakit (prevrtani zobje in školjke) in gravure na kosteh ali kamnih.

Matija Turk
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
Narodni muzej Slovenije