»KAKO TI JE PRI DUŠI?«
JAVNA OKROGLA MIZA O NUJNOSTI SKRBI ZA DUŠEVNO ZDRAVJE DANES IN V PRIHODNOSTI

Kdaj? V torek, 13. 3. 2018 ob 17.30.

Kje? Dvorana (Cyber cafe) Srednje šole Kočevje, Trg zbora odposlancev 22.

SODELUJEJO:

 • dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje: OSEBNOSTNA IZPOLNJENOST IN GOSPODARSKA RAST
 • mag. Jasna Vesel: ZAKAJ OKROGLA MIZA O DUŠEVNEM ZDRAVJU?
 • doc. dr. Lilijana Šprah, Družbenomedicinski inštitut, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: KAKŠNI SO KAZALCI DUŠEVNEGA ZDRAVJA ZA OBČINO KOČEVJE V PRIMERJAVI Z DRUGIMI REGIJAMI?
 • Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije: KAJ NAM PRINAŠA RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU DUŠEVNEGA ZDRAVJA 2018-2028?
 • dr. Marija Anderluh, specialistka otroške in mladinske psihiatrije: RESOLUCIJA IN SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV
 • prof. dr. Vesna Švab, specialistka psihiatrije: KAJ JE SKUPNOSTNA SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN ZAKAJ JO POTREBUJEMO?
 • prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, specialistka psihiatrije: ZAKAJ POTREBUJEMO NACIONALNI PROGRAM NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA V SLOVENIJI?
 • Polona Vidič Hudobivnik, dr. med., ZD Kočevje: POMEN IN VIZIJA CENTROV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE V ZD KOČEVJE

O ČEM IN ZAKAJ?

 • Ali razumemo duševno zdravje enako dobro kot telesno zdravje?
 • Kako pogoste so duševne stiske, težave in motnje v sodobnem času in kakšen je naš odnos do tega?
 • Kakšni so znaki duševnih stisk pri otrocih in mladostnikih in kje lahko starši iz Kočevja poiščejo strokovno pomoč zanje?
 • Kakšna je dostopnost do strokovnega zdravljenja duševnih težav in motenj, če si prebivalec Kočevja?
 • Kaj v Kočevju potrebujemo za izboljšanje skrbi za duševno zdravje v lokalni skupnosti?
 • Kaj predvideva Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2020 in kakšne možnosti prinaša za izboljšanje skrbi za duševno zdravje v oddaljenih občinah kot je Kočevje?

ZA KOGA?

Okrogla miza je namenjena vsem občanom, še posebno pa staršem otrok vseh starostnih obdobij. Zelo pomembne vsebine prinaša zaposlenim v izobraževalnih, zdravstvenih in v vseh drugih zavodih, društvih in institucijah v Kočevju, ki se na kakšen koli način srečujejo z vprašanji duševnega zdravja. Hkrati prinaša nova pomembna spoznanja tudi odločevalcem v lokalni skupnosti.

PODPORNIKI

 • Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
 • Občina Kočevje in Odbor za družbene dejavnosti občine Kočevje
 • Družbenomedicinski inštitut, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • Zdravstveni dom Kočevje

ORGANIZATOR

Lokalni odbor Stranke modernega centra Kočevje
Kontakt organizatorja: jasna.vesel@guest.arnes.si ali 040/88 55 82