V četrtek, 7. marca 2019, ob 19. uri vljudno vabljeni v Knjižnico Kočevje na DIPLOMSKI VEČER s predstavitvijo magistrskega dela ŽELJE CILENŠEK BONČINA:

Poglavitne značilnosti tolmačenja na nürnberških procesih

Glavni nürnberški proces je bil prvi proces pred mednarodnim kazenskim sodiščem, hkrati pa je bila na njem prvič v širšem obsegu uporabljena tehnika simultanega tolmačenja. Ta je omogočila hiter potek postopka, hkrati pa obtožencem zagotovila pošteno sojenje, saj so procesu lahko sledili v svojem jeziku. V nalogi so na podlagi pregleda dostopnih virov predstavljene temeljne značilnosti simultanega tolmačenja na nürnberških procesih. V delu so zbirno orisane nekatere skupne značilnosti nürnberških tolmačev in prikazan profil tipičnega tolmača. Podana je tudi kratka primerjava temeljnih prvin simultanega tolmačenja tedaj in danes.

Želja Cilenšek Bončina je magistrsko delo pod mentorstvom dr. Sandra Paoluccija v letu 2019 zagovarjala na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, v okviru študijskega programa Tolmačenje.

Prijazno vabljeni!
Vstop prost!